Τι είναι το STEM

Το STEM προέρχεται από τα ακρωνύμια Science-Technology- Engineering- Mathematics. Είναι ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο και βασίζεται στην ιδέα ότι οι μαθητές όταν ακολουθούν αυτόν τον τρόπο εκπαίδευσης, μαθαίνουν και βιώνουν ταυτόχρονα και τις τέσσερις αρχές σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους, όπου η εκπαίδευση για κάθε μία αρχή γίνεται ξεχωριστά. Το STEM τα συνδυάζει ταυτόχρονα μέσα από Projects που βασίζονται σε πραγματικές εφαρμογές της καθημερινότητας.

Από πότε τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα βασισμένα στο STEM;

Η εκπαίδευση-πρόγραμμα STEM ξεκινάει από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό. Το σκεπτικό σε αυτές τις ηλικίες είναι να εισάγει τα παιδιά στις βασικές έννοιες του STEM, δηλαδή στις επιστήμες, τα μαθηματικά, στη σωστή χρήση της τεχνολογίας και να μπορούν να ξεκινήσουν σιγά σιγά να φτιάχνουν τις δικές τους κατασκευές. Επιθυμητό επίσης είναι να δημιουργηθεί ένα ενδιαφέρον γύρο από το STEM, έτσι ώστε τα παιδιά να θέλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και όχι να πρέπει να τα παρακολουθήσουν.

Γιατί είναι απαραίτητο το STEM στον 21ο αιώνα;

Ο 21ος αιώνας, εκτός από την επανάσταση στην ανάπτυξη των υπολογιστών και της τεχνολογίας, έφερε την ανάγκη για νέες δεξιότητες στα παιδιά που θα πρέπει να τις αναπτύξουν από μικρή ηλικία και να τις χρησιμοποιήσουν στα νέα σύγχρονα επαγγέλματα.

Λόγω του σύγχρονου εργασιακού χώρου θα πρέπει να μπορούν να εργάζονται και να συνεργάζονται σε ομάδες.

Η τεχνολογία μας έχει φέρει μια πληθώρα πηγών πληροφοριών. Η ικανότητα να μαθαίνουν να παράγουν καινούριες ιδέες και να μπορούν να κατανοήσουν καινούρια πράγματα είναι μία πολύ σημαντική δεξιότητα.

Με την εξέλιξη των υπολογιστών που βρίσκονται πια σε κάθε εργασιακό χώρο, η χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών θα τους βοηθήσει να μεταφέρουν και να επικοινωνήσουν τις πληροφορίες και τις ιδέες τους με άλλους.

Τέλος στον εργασιακό τους χώρο θα βρίσκονται αντιμέτωποι με προβλήματα στα οποία η απάντηση δεν είναι προφανής και θα χρειαστεί να δουλέψουν και να παράγουν έργο για να βρούνε μια λύση.

Όλες αυτές οι νέες ανάγκες αλλά και οι δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ένα άτομο στον 21οι αιώνα συντέλεσαν στην δημιουργία του εκπαιδευτικού πλαισίου S.T.E.M.

Πως το STEM βοηθάει την εξέλιξη του παιδιού;

Το STEM επικεντρώνεται στην λύση προβλημάτων μέσα από ομαδικά projects. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι η ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσα από ανεύρεση θεωριών και αποδείξεων, χρήση αριθμητικής ανάλυσης και χρήση λογικών επιχειρημάτων.

H διερεύνηση των προβλημάτων επιτρέπει την ανάπτυξη της αντικειμενικής και κριτικής σκέψης ενώ η εργασία στην ομάδα, τους επιτρέπει να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες, συνεργασία και ένα πνεύμα σεβασμού προς τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση, αφού με την ολοκλήρωση κάθε project το παρουσιάζουν είτε στις υπόλοιπες ομάδες είτε σε μεγαλύτερο κοινό. Η γνώση που αποκτούν κατά την διάρκεια της έρευνας, τους δίνει σιγουριά και διασκεδάζουν όταν μοιράζονται τις δραστηριότητες με άλλους.

Μαθαίνουν για την τεχνολογία καθώς σε κάθε στάδιο της έρευνας, από την ανεύρεση πληροφοριών μέχρι και την παρουσίαση, κρατούν ηλεκτρονικές σημειώσεις σε μορφή κειμένου, βίντεο, εικόνας και ήχου. Ο υπολογιστής είναι πλέον ένα εργαλείο που τους επιτρέπει να επεξεργάζονται τα κείμενα, τις εικόνες, τα βίντεο και τους ήχους, για την δημιουργία διαφανειών και ηλεκτρονικών αφισών για την παρουσίαση των project τους.

Πως η Ρομποτική και η Πληροφορική συνδυάζεται με το STEM;

Η εκπαιδευτική ρομποτική έρχεται να δέσει το STEM με την εκπαιδευτική διαδικασία. Γίνεται ένα όχημα για παιδιά από 6 μέχρι 16 χρονών και τους βοηθάει να εργαστούν σαν μικροί επιστήμονες, μηχανικοί, μαθηματικοί και δημιουργικοί συγγραφείς.

Όλοι όσοι παρακολουθούν τα μαθήματα χωρίζονται σε ομάδες και ασχολούνται σε διαθεματικές ενότητες των επιστημών της ζωής, της φυσικής αγωγής, της μηχανικής και της φυσικής.

Κάθε παιδί εμπλέκεται ενεργά αφού αναλαμβάνουν ένα Project. Μέσα από τα Projects εξερευνούν την ήδη υπάρχουσα γνώση ή/και ανακαλύπτουν καινούρια και όλα αυτά με τη βοήθεια της τεχνολογίας, και τη χρήση των υπολογιστών.

Κατασκευάζουν έναν αυτόματο μηχανισμό, προγραμματίζουν τον μηχανισμό αυτό με μια γλώσσα προγραμματισμού και προσπαθούν να τον βελτιώσουν έτσι ώστε να τον εφαρμόσουν στο θέμα το οποίο μελετούν.

Στο τέλος κάθε ομάδα παρουσιάζει το μοντέλο το οποίο ετοίμασαν και συζητούν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.

Τελικά

Έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι η εκπαίδευση του 21ου αιώνα. Δοκιμάστε και εσείς τα οφέλη της εκπαίδευσης STEM δίνοντας την ευκαιρία στο παιδί σας να παρακολουθήσεις τα οργανωμένα προγράμματα της ακαδημίας μας Liitle Einsteins και Pathfinders

Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Παιδικά Τμήματα

Συμπληρώστε την φόρμα και σύντομα ένας εκπρόσωπος εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 23310 22335