Το πρόγραμμα σπουδών Pathfinder απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10-16 ετών. Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν χρειάζονται προηγούμενες γνώσεις για την κατασκευή LEGO MINDSTORMS, προγραμματισμού και καταγραφής δεδομένων. Τα μαθήματα γίνονται σε μορφή project, όπου οι μαθητές έρχονται σε επαφή με βασικές έννοιες των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας και των μαθηματικών. Με τις βασικές ιδέες οι μαθητές σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ με τη χρήση υψηλής ποιότητας κινητήρων, αισθητήρων, γραναζιών, τροχών, αξόνων, και άλλων τεχνικών στοιχείων.

Οι μαθητές καθώς δουλεύουν στα project έχουν τον ρόλο ενός μικρού μηχανικού. Κάθε μαθητής είναι μέλος μιας ομάδας, όπου όλοι μαζί προσπαθούν να βρουν ιδέες για τη λύση κάθε δοκιμασίας, κατασκευάζουν, προγραμματίζουν και δοκιμάζουν το ρομπότ, αξιολογώντας στο τέλος ποσό καλά δούλεψε. Σε όλες τις δραστηριότητες οι μαθητές διασκεδάζουν, μαθαίνουν και κατακτούν ευρύτερους στόχους μάθησης:

  • Για την τεχνολογία και τις επιστήμες.
  • Σύνδεση της αιτίας και του αποτελέσματος, χρησιμοποιώντας συσκευές εισόδου/εξόδου.
  • Γλώσσες προγραμματισμού.
  • Τη χρήση διαισθητικών εργαλείων πρόβλεψης για να αποκτήσουν εμπειρία στη διαμόρφωση υποθέσεων.
  • Τη χρήση των μαθηματικών με την επιστήμη, για φυσικούς περιορισμούς, μονάδες μέτρησης, συστήματα συντεταγμένων, μέγιστες, ελάχιστες τιμές, μέσον όρο, και γραμμικά συστήματα.
  • Τεχνική ορολογία και ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
  • Καταγραφή και παρουσίαση του ρομπότ σε ψηφιακά μέσα.

Το ρομποτικό σύστημα που χρησιμοποιείται είναι το MINDSTORMS EV3 της LEGO.

Το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται σε δύο (2) κύκλους. Ο κάθε κύκλος αποτελείται από 15 μαθήματα (1 φορά την εβδομάδα) διάρκειας ενός τετραμήνου Στον πρώτο κύκλο μαθαίνουν τα βασικά στην κίνηση του οχήματος, χρήση των διαφόρων αισθητήρων και τον προγραμματισμό του ρομπότ. Ο δεύτερος κύκλος επικεντρώνεται στη βελτίωση των ικανοτήτων τους μέσα από μια σειρά δοκιμασιών.

Παρακολουθήστε τα παρακάτω video για να πάρετε μια "ιδέα".

Πολυμέσα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Παιδικά Τμήματα

Συμπληρώστε την φόρμα και σύντομα ένας εκπρόσωπος εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 23310 22335