Το πρόγραμμα σπουδών Arduino εισάγει τους ενήλικες στον κόσμο του προγραμματισμού, τους αυτόματους μηχανισμούς και στον χειρισμό μικροεπεξεργαστών. Το πρόγραμμα δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις ή εμπειρία, καθώς ο προγραμματισμός γίνεται στην γλώσσα προγραμματισμού Scratch και η εκπαιδευτική ύλη υπερκαλύπτει όλες τις απαιτήσεις.

Απευθύνεται σε:

  • Επαγγελματίες, ερασιτέχνες μηχανικούς και τεχνικούς
  • Φοιτητές και σπουδαστές
  • Εκπαιδευτικούς και μαθητές

Μέσα από την εκπαίδευση θα γνωρίσετε

  • Τι είναι το Arduino και το open hardware
  • Την φιλοσοφία του input -> Process -> output
  • Τον προγραμματισμό του Arduino
  • Τα είδη των αισθητήρων (θερμόμετρο, υπερήχους, φωτοκύτταρο κ.α.)
  • Τις αναλογικές και ψηφιακές εισόδους και εξόδους
  • Πώς να δημιουργείτε κυκλώματα
  • Τη χρήση και τον έλεγχο κινητήρων

Μέσα στην εκπαίδευση θα ολοκληρώσετε projects που θα σας βοηθήσουν να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας. Τα projects είναι κυρίως πρακτικές εφαρμογές που μπορεί ο καθένας να αναπτύξει εύκολα, γρήγορα και με χαμηλό κόστος. Είναι σύγχρονες κατασκευές στο πεδίο του ελέγχου, των μετρήσεων και των αυτοματισμών.

Για κάθε εκπαιδευόμενο στα σεμινάρια διατίθεται όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός, μικροελεγκτής Arduino μαζί με τα απαραίτητα στοιχεία (LED , αισθητήρες, καλώδια σύνδεσης κ.α.), καθώς και προσωπικός H/Y για τον προγραμματισμό.

Διάρκεια σεμιναρίου: 4 εβδομάδες – 2 φορές την εβδομάδα σε 2ωρα εργαστήρια