Επιδοτούμενα Προγράμματα

Η Δικτύωση μετά από πολυετή πείρα στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση έχει πιστοποιηθεί για το εκπαιδευτικό της κέντρο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2, πρώην ΚΕΚ) από τον ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ).

Σκοπός των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης είναι η διαρκής επιμόρφωση και κατάρτιση των ενηλίκων, ανεξαρτήτως επαγγελματικής κατάστασης, ηλικίας και επιπέδου μόρφωσης. Απώτερος στόχος τους είναι η υποστήριξη ικανών επαγγελματιών σε ένα σύγχρονο και ραγδαία μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον, τόσο ως προς τις νέες ανάγκες τις αγοράς όσο και ως προς τη βελτίωση υπαρχόντων υπηρεσιών με την παρακολούθηση της τεχνολογίας και των εξελίξεων.

Στη τρέχουσα σελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε για επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων, εργαζομένων καθώς και αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης.